Den effektive renten er svært viktig – Av en god grunn

Du er neppe den eneste som har blitt forvirret når du skal søke lån. Det er mange tall og prosenter å forholde seg til, og det kan være vanskelig å vite hvilke tall som er de «riktige». Faktisk så er det langt enklere enn hva mange tror, ettersom det i utgangspunktet er kun ett tall du behøver å forholde deg til for å finne ut hvor mye et lån koster. Og det er nemlig den effektive renten!

Hva er effektiv rente?

Effektiv rente er altså et begrep man bruker om de samlede kostnadene for et lån. I tillegg til denne så bruker mange banker ofte den nominelle renten når de skal reklamere for lånene sine, men denne gir ikke et reelt bilde av lånets kostnader. I motsetning til den nominelle, så vil den effektive renten ta for seg også gebyrer og øvrige kostnader ved lånet.

Enkelt forklart betyr det at den effektive renten inkluderer alle kostnader ved lånet, og derfor totalprisen, mens den nominelle renten ikke gjør det.

Sammenlign riktig prosent

Når du skal velge lån, så vil du naturligvis velge den banken som har det rimeligste lånet. Da er det viktig at du sammenligner riktig prosent – altså at du ikke mikser mellom effektiv og nominell rente. For mens en bank kan oppgi at laveste nominelle rente er 7,99%, så er kanskje den reelle renten du ender opp med på nærmere 16%.

Da sier det seg selv at kostnadene blir nokså ulike i forhold til hva man hadde forventet seg. Det er nok en slik smell mange går på, og en grunn til at mange får betalingsproblemer med denne typen lån.

Hvilke kostnader er det snakk om?

Den nominelle renten er de kronene banken skal ha som «takk» for at de tilbyr seg å låne penger til deg. Dette gjelder alle typer lån, da de færreste selskaper låner ut penger uten å kreve litt ekstra tilbake. I tillegg til dette så vil de fleste banker kreve gebyrer. Mest vanlig er et termingebyr som belastes hver måned, gjerne på en fast sum mellom 30 til 60 kroner.

Andre banker velger også å legge til et etableringsgebyr som du må betale ved opptak av lånet. Som regel er dette under 1000 kroner for et typisk forbrukslån, og enkelte banker har skrinlagt dette gebyret helt. Uansett så vil denne summen være medregnet i den effektive renten slik at man egentlig ikke behøver å tenke for mye på det.